Dostupnosť služieb Sú naše služby dostupné aj vo vašej lokalite?

Individuálne riešenie na mieru

Služby pre Business zákazníkov poskytujeme individuálne aj nad rámec našej súčasnej infraštruktúry.

  • bezplatná obhliadka

  • individuálne riešenie na mieru

  • aj mimo našej súčasnej infraštruktúry

Pri Business službách vás pripojíme kdekoľvek, nie len v miestach s dostupnou telekomunikačnou infraštruktúrou. Možnosti pripojenia realizujeme rôznymi profesionálnymi technológiami pre optické a bezdrôtové prenosy dát, pri zachovaní všetkých  parametrov služby.

Overiť dostupnosť rezidenčných služieb

Obráťte sa na nás s požiadavkou

 
Konzultujte s nami dostupnosť Vášho Business internetu, kontaktujte svojho budúceho KAMa.
 
Viac informácii o ochrane vašich osobných údajov nájdete na web stránke / web sídle https://www.ferimex.sk/osobneudaje