Cenníky služieb Prvá internetová, s. r. o. Cenníky flexi služieb pre domácnosti.


Cenníky zahŕňajú služby prístupu do internetu, služby digitálnej káblovej televízie IPTV, telefónne služby a webhostingové služby, ktoré môžu byť využívané ako súčasť internetového pripojenia alebo samostatne:

Cenník služieb pre firmy a organizácie.


Cenník zahŕňa dátové služby a služby prístupu do internetu typu Office internet a Internet Business určených pre náročnejších zákazníkov a špeciálne aplikácie v oblasti telekomunikácií. Okrem dátových a internetových služieb obsahuje cenník služieb inštalácie a prevádzky telefónnych ústrední a hlasových službe na báze moderných technoógií VoIP. Cenník vám radi poskytneme na vyžiadanie. Kontaktujte nás, prosím, prostredníctvom tohto kontaktného formulára.
Viac informácii o ochrane vašich osobných údajov nájdete na web stránke / web sídle https://www.ferimex.sk/osobneudajeZistite, aké služby sú dostupné u Vás doma!