Všeobecné podmienky spoločnosti Prvá internetová, s.r.o. platné od 2. 4. 2020(ďalej len Všeobecné podmienky)

vydané v súlade so zákonom č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách