Zriadenie služby Realizácia pripojenia

OPTIKA AJ BEZDRÔTOVÉ PRIPOJENIA

Realizácia každej prípojky vždy prebieha v niekoľkých krokoch:

  • Krok 1 - Analýza potrieb

  • Krok 2 - Obhliadka

  • Krok 3 - Vyladenie ponuky

  • Krok 4 - Inštalácia

  • Krok 5 - Zmluva

  • Krok 6 - Starostlivosť o zákazníka

 Každému kroku venujeme maximálnu pozornosť, pretože vždy chceme ponúknuť zodpovedné riešenia a odovzdať kvalitné služby.

Pre našich business zákazníkov je technická podpora zabezpečovaná 12 hodín 7 dní v týždni.

Internet Business

Ako prebieha postup zriadenia služby?

Pri zavádzaní služby postupujeme v nasledovných krokoch:

krok 1

Váš budúci KAM s vami prediskutuje vaše potreby a spoločne vyberiete vhodný typ a parametre služby, prípadne ďalšie doplnkové služby.

krok 2

V prípade potreby vykonáme bezplatnú obhliadku. Službu vieme odovzdať prakticky kdekoľvek, je to len vec výberu vhodného technického riešenia.

krok 3

Po vykonaní obhliadky dohodneme vhodnú technológiu pripojenia a podmienky realizácie. Po zadaní objednávky naplánujeme termín inštalácie.

krok 4

Na základe vykonanej obhliadky technici zrealizujú pripojenie služieb. Nastavenie a vyladenie pripojenia vykoná technická podpora podľa vašich požiadaviek a potrieb. Službu si otestujete za prítomnosti nášho technika, aby sme zabezpečili vašu maximálnu spokojnosť.

krok 5

Zmluvné dokumenty vám technik odovzdá na podpis po inštalácií a otestovaní služieb. Všetky úpravy v zmluvných dokumentoch alebo parametroch služieb vyriešite s Key account manažérom ešte pred inštaláciou služieb. 

krok 6

Nainštalovaním služieb prechádzame na najdôležitejšiu časť. Snažíme sa, aby boli naši zákazníci spokojní s využívaním služieb od FERIMEXU. K dispozícií preto máte mobilné číslo na obchodného zástupcu KAM, ktorý rieši všetky vaše požiadavky.