Virtuálna ústredňa Pohodlná komunikácia s obchodnými partnermi, ale aj vo vnútri firmy

TELEFÓNNE ÚSTREDNE

Virtuálna ústredňa je ideálne riešenie pre firemnú telefóniu.

Službu virtuálnej ústredne nastavíme podľa potrieb zákazníka a navyše, ústredňa môže rásť spolu s jeho podnikaním.  Službu prevádzkujeme v našom cloude, čo je pre zákazníka zaujímavé z pohľadu nákladov, správy a zálohovania. 

 • výrazná úspora nákladov
 • bez potreby investovať do samostatného hardvéru
 • prevádzka v cloude v našom dátovom centre

Vieme však v prípade požiadavky zákazníka zabezpečiť aj dodávku fyzickej ústredne (on premise).

Virtuálna telefónna ústredňa od FERIMEXU Moderné riešenie úspešnej firmy.

MOŽNOSTI VIRTUÁLNEJ ÚSTREDNE

Virtuálna ústredňa poskytuje samozrejme možnosti bežných telefónnych ustrední:

 • príjímanie, identifikovanie, prepájanie hovorov

 • možnosť zriadenia IVR hlasových sprievodcov 

 • podrobné on-line výpisy hovorov

 • nahrávanie hovorov

 • CLIP, CLIR služby 

 

DOPLNKY, KTORÉ SA ZÍDU!

Doplnkové funkcie a vlastnosti:

 • rôzne modely vyzváňania v pracovných skupinách 

 • časové profily pre IVR a smerovanie hovorov 

 • konferenčné hovory 

 • odkazové hlasové schránky 

 • virtuálne GSM brány 

 • bezplatné čísla 0800

 • zvýhodnené čísla 0850

 • špeciálne a štandardné geografické čísla 

 • monitoring a zálohovanie ústredne