Garantovaná dostupnosť Garantujeme dostupnosť služby

MÔŽETE SA SPOĽAHNÚŤ

Dôležitosť internetu a sieťovej infraštruktúry pre chod zabezpečujeme viacerými opatreniami.

  • organizácia práce, certifikácia ISO 9001 a ISO 27001

  • technické vybavenie, náhradné zariadenia 

  • prevádzka záložného pripojenia 

  • komplexná správa siete

  • monitoring siete 24/7

Dostupnosť služby garantujeme na úrovni 99,9% času, teda celkový výpadok počas mesiaca nepresiahne 43 minút. Naším cieľom nie je samozrejmý nárok na refundáciu, ale zavádzanie účinných preventívnych opatrení.

Využite našu službu externej správy siete pre maximalizovanie dostupnosti služieb prístupu do internetu.

Externá správa LAN