Vyjadrenia a vytyčovanie Vyjadrenia k existencii telekomunikačných sietí a vytyčovanie existujúcich sietí Prvá internetová, s. r. o. pre potreby stavebníkov

AKO POSTUPOVAŤ

Vyjadrenia a vytýčenia prebiehajú nasledovne:

  • Kontaktujte nás prostredníctvom nižšie dostupného formulára, okrem kontaktných údajov priložte k formuláru svoju žiadosť so špecifikáciou požiadavky na vytyčovanie alebo vyjadrovanie. V prípade, že žiadosť obsahuje viac dokumentov, priložte ich v jednom skomprimovanom súbore (.ZIP, .RAR a pod.)

  • Budeme vás kontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú uvediete vo formulári.

  • O stave žiadosti vás budeme priebežne informovať prostredníctvom e-mailovej pošty.

  • Písomné vyjadrenie, prípadne zápis o vytýčení spolu s vystavenou faktúrou za daný úkon vám pošleme na adresu formou dobierky.


Cenník úkonov:

 

  • Vyjadrenie k PD rodinných domov - drobná stavba, prístavba: 15,- € za jedno vyjadrenie

  • Vyjadrenie k veľkým investičným akciám - líniové stavby, polyfunkčné budovy, bytové domy, komunikácie: 35,- € za vyjadrenie

  • Vytyčovanie káblových trás: 25,- € za hodinu


Žiadosť nám pošlite prostredníctvom tohto formulára.

Viac informácii o ochrane vašich osobných údajov nájdete na web stránke / web sídle https://www.ferimex.sk/osobneudaje