Bezpečnosť LAN Venujeme pozornosť aj vašej počítačovej sieti

NIE JE SERVIS AKO SERVIS

V rámci Office a Business služieb sme pripravení pomáhať pri konfigurácii a prevádzke vašej LAN siete

Na bezproblémový prístup do Internetu a plynulú elektronickú komunikáciu má podstatný vplyv spoľahlivá a bezpečná LAN siet.
  • ochrana citlivých údajov
  • ochrana znefunkčnenia siete
  • izolácia LAN sieti
  • bezdrôtové a káblové LAN siete
  • vzdiaľený dohľad

Office router dodávaný k Business službám je vhodným rozhraním medzi LAN a WAN sieťou s možnosťou riešenia základných bezpečnostných požiadaviek v LAN sieti. Jeho nastavenie a správu internej LAN siete zabezpečujeme v rámci Outsourcingu a správy IS či externej správy LAN sietí.

Viac o outsourcingu

Potrebujete pripojenie do internetu s garantovanou rýchlosťou a vysokou dostupnosťou služby?

Internet Business